Always chasing light

Always chasing light

lørdag den 4. oktober 2014

A windy day - En blæsende dag

For en uge siden var jeg sammen med gode fotovenner i Skagen, hvor jeg fik skudt billeder på Grenen, hvor de to have mødes. - Stranden ved Gl. Skagen med det brusende Skagerak fik også et besøg.

A week ago I was in Skagen with good photo-friends, where I shot some images at "Grenen Beach" where the two oceans meet. - The beach at Gl. Skagen with the roaring Skagerak also got a visit.

Skagerak and Kattegat meet


People at the beach


Turbulent sea
Ingen kommentarer:

Send en kommentar