Always chasing light

Always chasing light

torsdag den 25. december 2014

Christmas Day on the beach - Juledag på stranden

Det var koldt at gå en tur på Bratten Strand før julefrokosten i dag. - Minus 2 grader føltes som minus 10 på grund af vinden, men heldigvis spejlede skyerne sig nydeligt i vandet inden for revlerne.
Glædelig Jul til alle.

It was cold to go for a walk on Bratten Beach today before the Christmas lunch. Minus 2 degrees Celsius felt like minus 10 because of the wind, but luckily the clouds reflected nicely in the water.
Merry Christmas to everybody.

onsdag den 26. november 2014

Sunset - Solnedgang

Solen går allerede ned før kl. 16 på denne årstid, så vi kørte en eftermiddagstur til Hirtshals for at indfange stemningen ved solnedgangen med kameraet. - Til trods for kulde, blæst og en fedtet lerskrænt, der var sunket ned på stranden, så fik vi da skudt lidt billeder.

The sun is already down before 4 pm. at this time of the year, so we drove an afternoon trip to Hirtshals to capture the sunset mood with the camera. - Despite the cold, the wind and a slope of slippery clay which had fallen down on the beach, we managed to shoot some images.
søndag den 16. november 2014

The creek - Elling Å

Sidste søndag skød jeg et par billeder ved Elling Å nær Frederikshavn.

Last Sunday I shot a few pictures by Elling Å, a creek near Frederikshavn.


fredag den 14. november 2014

Early morning - Tidlig morgen

Sidste søndag morgen kørte jeg ned til kysten ved Bangsbostrand, hvor jeg skød disse langtidseksponeringer ved solopgang.

Last Sunday morning I went to the coast at Bangsbostrand, where I shot these long exposures at sunrise.

mandag den 27. oktober 2014

A stroll in the woods - En gåtur i skoven

Lørdag eftermiddag gik vi en tur i Bangsbo Skoven. - Efterårsfarverne er smukke lige nu.

Saturday afternoon we went for a walk in the woods at Bangsbo. - Autumn colors are beautiful right now.torsdag den 16. oktober 2014

25. september 2014

Ved en forglemmelse har jeg ikke fået lavet et blogindlæg fra en tidlig morgen den 25. september 2014, hvor jeg først tog billeder af solopgangen ved Neppens Havn i Frederikshavn, og derefter skød nogle billeder i Bangsbo Skoven i det dejlige morgenlys.

By an oversight, I did not write a blog post from an early morning September 25, 2014, when I first shot some images of the sunrise at Neppens Port in Frederikshavn, and then shot some photos in Bangsbo forest in the beautiful morning light.
The forest edge - Skovkanten

I de sidste to dage har det regnet hele dagen, så det var heldigt, at vi kørte en lille tur i forgårs for at lede efter acceptabelt fotolys. - Det var hovedsageligt overskyet, men billeder skulle der jo med hjem, og det blev til et par skud i skovkanten.

In the last two days it has been raining all day, so it was fortunate, that we made a little trip the other day to look for acceptable light. - It was mostly cloudy, but we managed to shoot a few photos at the forest edge.søndag den 5. oktober 2014

Before and after sunrise - Før og efter solopgang

Forleden morgen var jeg ved "Rønnerhavnen" i Frederikshavn ved solopgang. Jeg fik taget et par billeder af det smukke sceneri, som det er hver gang solen står op. - Det blev også til et par billeder af havnemiljøet.

Efter besøget på "Rønnerhavnen"  kørte jeg til de nærliggende store vindmøller på Frederikshavn havn, hvor skyerne nu havde dækket himmelen, men det gav en speciel spejling i vandet.

The other morning I was at "Rønnerhavnen" in Frederikshavn at sunrise. I shot a few pictures of the beautiful scenery, as it is every time the sun rises. -  I also shot a few photos of the harbor environment. 

After visiting the small marina "Rønnerhavnen" I drove to the nearby large wind turbines at Frederikshavn harbor, where the clouds now covered the sky, but it gave a special reflection in the water.lørdag den 4. oktober 2014

A windy day - En blæsende dag

For en uge siden var jeg sammen med gode fotovenner i Skagen, hvor jeg fik skudt billeder på Grenen, hvor de to have mødes. - Stranden ved Gl. Skagen med det brusende Skagerak fik også et besøg.

A week ago I was in Skagen with good photo-friends, where I shot some images at "Grenen Beach" where the two oceans meet. - The beach at Gl. Skagen with the roaring Skagerak also got a visit.

Skagerak and Kattegat meet


People at the beach


Turbulent sea
torsdag den 18. september 2014

Early Morning - Tidlig Morgen

I går morges stod jeg tidligt op for at skyde billeder af solopgangen på Rønner Stranden i Frederikshavn.

Yesterday morning I got up early to shoot some pictures of the sunrise at Rønner Beach in Frederikshavn.

Coast landing site - Thorup Strand

I sidste uge var jeg på Thorup Strand ved Jammerbugten på Danmarks nord-vestkyst. Her finder man Nord Europa's største kyst landingsplads for fiskekuttere, som stadig hales op på stranden, når fiskerne kommer hjem med deres fangst.

Last week I was on Thorup Beach by Jammer Bay at the north-west coast of Denmark. Here you find the largest coastal landing place for fishing boats in Northern Europe, the boats are still hauled up on the beach by the fishermen when they return with their catch.

torsdag den 4. september 2014

Gæs - Geese

Under vores tur til Samsø mødte vi denne gåseflok ved et gadekær. Gæssene blev fodret med brød, og de stillede velvilligt op til nærbilleder.

During our trip to the island Samsø we met this flock of geese at a pond. We fed the geese with bread, and they posed willingly for close-up photos.

Vesborg Lighthouse, Samsø - Denmark

Lørdag eftermiddag i sidste weekend besøgte vi stranden ved Vesborg Fyr, som ligger på Samsø's sydvestspids. - Fyret er opført i 1858 og hører under Brattinborg Gods. - Du kan læse mere om området på dette link.

On Saturday afternoon last weekend, we visited the beach at Vesborg Lighthouse, located on the southwest tip of the island Samsø. - The lighthouse was built in 1858 and belongs to Brattinborg Gods. - You can read more about the area at this link.