Always chasing light

Always chasing light

søndag den 15. juni 2014

Jensen on Tour - Photo impressions from Marstrand - Sweden

Fra vores fototur i starten af juni får I nogle billeder fra det dejlige bymiljø i Marstrand med den typiske svenske arkitektur.

From our photo trip in early June, you get some photos of the lovely urban environment in Marstrand with the typical Swedish architecture.Jensen on Tour - Marstrand - Sweden

Under fotovennernes tur til Skærgården nord for Göteborg besøgte vi også Marstrand, som både har en meget smuk natur og et hyggeligt bymiljø med typisk svensk arkitektur. - Først får I nogle billeder fra naturen, og senere kommer der billeder fra bymiljøet.

During my trip together with photo friends to the archipelago north of Gothenburg, Sweden, we visited Marstrand, which both have a very beautiful landscape scenery and a pleasant town center with typical Swedish architecture. - First, you get some landscape photos, and later on I will upload  photos from the urban environment.

onsdag den 11. juni 2014

Jensen on Tour - Smögen - Sweden

Sammen med nogle gode fotovenner besøgte jeg fornylig den svenske skærgård nord for Göteborg. Vi var bl.a. i den smukt beliggende by Smögen, som før i tiden var en vigtig fiskeriby, men som nu mere er blevet en af de livligste sommerbyer på den svenske vestkyst med mange turister og lystsejlere. - Typisk for Smögen er de pitoreske farverige træhuse.

Together with good photo friends I recently visited the Swedish archipelago north of Gothenburg. One of the places we visited was the beautifully situated town Smögen, which in the past was an important fishing port, but now more has become one of the liveliest summer towns on the Swedish west coast with many tourists and boaters. - Typical of Smögen are the pintoresque colorful wooden houses.lørdag den 7. juni 2014

Jensen on Tour - Glücksburg - Schleswig-Holstein

Ti kilometer øst for Flensburg besøgte vi det meget smukke slot i Glücksburg. - Slottet er fødestedet for vores nuværende kongehus.. - I 2013 kunne den Glückborgske kongeslægt fejre 150 år på den danske trone. - Når man besøger slottet fornemmer man historiens vingesus. - Læs mere på dette link http://kongehuset.dk/Menu/nyheder/150-aret-for-den-glcksborgske-kongeslagt

Ten kilometers east of Flensburg, we visited the beautiful castle in Glücksburg. - The castle is the birthplace of our current royal family. - In 2013, the royal Glücksburg-family celebrated 150 years on the Danish throne. - When you visit the castle, you really feel the presence of history. - Read more at this link http://kongehuset.dk/Menu/nyheder/150-aret-for-den-glcksborgske-kongeslagtfredag den 6. juni 2014

Jensen on Tour - Büsum - Dithmarschen - Schleswig-Holstein

På vores rundtur i Schleswig-Holstein besøgte vi også fisker- og turistbyen Büsum, som ligger ved Vadehavet på Nordsøkysten. - Vi spiste friskfangede fisk til frokost, og eftermiddagen gik med at skyde billeder af  det hyggelige havnemiljø. - Du kan læse mere om Büsum her: http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsum

During our tour in Schleswig-Holstein, we visited the fishing and tourist town Büsum, located on the Wadden Sea on the North Sea coast. - We had fresh fish for lunch, and the afternoon was spent by shooting photos of the quaint harbor . - You can read more about Büsum here: http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsum