Always chasing light

Always chasing light

tirsdag den 27. maj 2014

Jensen on Tour - Storks in Bergenhusen - Schleswig-Holstein

På vej fra Friedrichstadt til vores næste overnatningssted i Schleswig besøgte vi den lille landsby Bergenhusen, som også er kendt som storkelandsbyen. Her er der hvert år ca. 15 ynglende storkepar, som vi selvfølgelig gerne ville fotografere. - På trods af at vejret var meget blæsende, og at jeg kun havde et 200 mm objektiv på mit kamera, så lykkedes det at få skudt nogle billeder af de spændende fugle.

On our way from Friedrichstadt to our next accommodation in Schleswig we visited the small village Bergenhusen, which is known as the stork village. Each year you find approximately 15 nesting storks, which we of course wanted to photograph. - Although the weather was very windy, and that I only had a 200 mm lens on my camera, we managed to shoot some photos of the exciting birds.